Kontakt

Ekokul på hjul

Vårt Arbetslag

Sanna Vingehag

 

Lavendelvägen 51

722 45 Västerås

 

sanna@ekokulpahjul.se

073-705 50 16

 

Linda D´Errico

 

Fårövägen 44

722 44 Västerås

 

linda@ekokulpahjul.se

070-844 93 44

 

 

Johanna Johnsson

 

Irisvägen 134

722 46 Västerås

 

johanna@ekokulpahjul.se

073-964 68 84

Maria Aldén

 

Bohusvägen 69

722 44 Västerås

 

maria@ekokulpahjul.se

070-422 45 44

Vi är fullt auktoriserade som familjedaghem av kommunen. Godkända av Barn & Ungdomsnämnden i Västerås Stad

Förskolans läroplan är vägledande för oss och finns alltid med i planeringen av verksamheten.