Verksamheten

Ekokul på hjul

Verksamheten:

Familjedaghemmet vänder sig till barn i åldrarna 1-6 år, under den tid som föräldrarna arbetar, studerar eller är föräldralediga.


 • Äventyr! Vi tar oss runt hela staden med våra elcyklar.
 • Kärleksfull omsorg i liten grupp i hemmiljö.
 • Trygghet och närhet.
 • Nära personlig kontakt med föräldrar och barn.
 • Regelbunden dialog kring barnets utveckling.
 • Vardagspedagogik
 • Hemlagad, näringsriktig och till största del ekologisk mat.
 • Utomhusvistelse varje dag. Vi träffas allihopa varje förmiddag i närområdet. Vi har bla. sångsamling, utematte, språklekar, organiserade lekar och så klart den fria leken.
 • En dag i veckan träffas vi tillsammans, heldag, i våran gemensamma lokal. Där äter vi mat, vilar och arbetar med terminens tema bland annat.
 • Kulturbesök. Tex, biblioteket, teater, konstmuseumet
 • Välfungerande vikariesystem då vi har ett gott samarbete.

Vi är fullt auktoriserade som familjedaghem av kommunen. Godkända av Barn & Ungdomsnämnden i Västerås Stad

Förskolans läroplan är vägledande för oss och finns alltid med i planeringen av verksamheten.