Verksamheten

Ekokul på hjul

Verksamheten:

Familjedaghemmet vänder sig till barn i åldrarna 1-6 år, under den tid som föräldrarna arbetar, studerar eller är föräldralediga.


Äventyr! Vi tar oss runt hela staden med våra elcyklar.

Kärleksfull omsorg i liten grupp i hemmiljö.

Trygghet och närhet.

Nära personlig kontakt med föräldrar och barn.

Regelbunden dialog kring barnets utveckling.

Vardagspedagogik

Hemlagad, näringsriktig och till största del ekologisk mat.

Utomhusvistelse varje dag. Vi träffas allihopa varje förmiddag i närområdet. Vi har bla. sångsamling, utematte, språklekar, organiserade lekar och så klart den fria leken.

En dag i veckan träffas vi tillsammans, heldag, i våran gemensamma lokal. Där äter vi mat, vilar och arbetar med terminens tema bland annat.

Kulturbesök. Tex, biblioteket, teater, konstmuseumet

Välfungerande vikariesystem då vi har ett gott samarbete.

Vi är fullt auktoriserade som familjedaghem av kommunen. Godkända av Barn & Ungdomsnämnden i Västerås Stad

Förskolans läroplan är vägledande för oss och finns alltid med i planeringen av verksamheten.