Kontakt

Maria Aldén


Bohusvägen 69

722 44 Västerås


maria@ekokulpahjul.se

070-422 45 44

Ekokul på hjul

Vårt Arbetslag

Sanna Vingehag


Lavendelvägen 51

722 45 Västerås


sanna@ekokulpahjul.se

073-705 50 16


Linda D´Errico


Fårövägen 44

722 44 Västerås


linda@ekokulpahjul.se

070-844 93 44Vi är fullt auktoriserade som familjedaghem av kommunen. Godkända av Barn & Ungdomsnämnden i Västerås Stad

Förskolans läroplan är vägledande för oss och finns alltid med i planeringen av verksamheten.